Metodologija, hipoteze in raziskovalna vprašanja (dispozicija 3. del)

Metodologija oziroma opis predvidenih metod za doseganje ciljev magistrske naloge sledi v dispoziciji takoj za poglavjem o namenu in ciljih raziskave.

ZELO POMEMBNO

Številni avtorji metode raziskovanja opredeljujejo drugače, zato upoštevajte tisto razvrstitev metod in uporabite metode, ki ste jih na predavanjih spoznali. 

1. KAKO NAJENOSTAVNEJE ZAPISATI METODOLOGIJO RAZISKOVANJA OZIROMA PREDVIDENE METODE ZA DOSEGANJE CILJA MAGISTRSKE NALOGE?

👉 Zapišite "KAKO?" boste proučevali tisto, kar vas zanima.

👉 Navedite metode, ki jih boste pri pisanju magistrske naloge uporabili.

👉 Navedite tudi, kdaj boste posamezno metodo uporabili.

👉 Metode razdelite na tiste, ki jih boste uporabili v teoretičnem delu, in na metode, ki jih boste uporabili v empiričnem/raziskovalnem delu.

👉 Nekaj metod, ki jih lahko uporabite v teoretičnem delu magistrske naloge: deskripcija (opisovanje), kompilacija (povzemanje), komparacija (primerjava), sinteza (združevanje), induktivna metoda (na temelju posamičnih in posebnih dejstev boste prišli do zaključka o splošni sodbi), deduktivna metoda (na temelju splošnih stališč boste prišli do konkretnih posamičnih zaključkov), ...

👉 V empiričnem delu lahko uporabite kvalitativno metodo (intervju, opazovanje in metode dnevnika), kvantitativno metodo (anketa, ...) ali kombinacijo obeh metod.

👉 Zapišite katere vire boste uporabili - viri so lahko PRIMARNI (podatke zbirate sami) ali SEKUNDARNI (podatke je pridobil nekdo drug) - zapišite populacijo, vzorec.

👉 Zapišite, na kakšen način boste analizirali pridobljene podatke (več o tem v naslednjih blog zapisih 😀).

2. HIPOTEZE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

👉 Zapise o hipotezah in raziskovalnih vprašanjih lahko zasledite v drugih blog zapisih (linki spodaj).

👉 Hipoteza je domneva/trditev, ki opisuje, kaj konkretnega se bo zgodilo v določenih okoliščinah. Je bistven del raziskave.

👉 Kakšna je dobra hipoteza in 7 korakov do oblikovanja dobre hipoteze boste našli tu »»»

👉 Nekaj statističnih testov za preverjanje hipoteze boste našli tu »»»

👉 Raziskovalno vprašanje naj bo jasno in jedrnato - zapisano naj bo v čim krajši obliki, brez nepotrebnega besedičenja.

👉 Preizkušene nasvete za postavitev raziskovalnih vprašanj boste našli tu »»» 

ČE POVZAMEM ...

 

✔️ Zapišite "KAKO?" boste proučevali tisto, kar vas zanima.

✔️ Navedite metode, ki jih boste pri pisanju magistrske naloge uporabili.

✔️ Navedite, kdaj boste posamezno metodo uporabili.

✔️ Navedite samo tiste metode, ki ste jih na predavanjih spoznali.

❌ Ne navajajte metode, ki jih ne poznate.

✔️ Navedite način analiziranja pridobljenih podatkov.

✔️ Sledite mentorjevim navodilom. 👍

Statistične analize_Naslovna_dr. Moretti Melita

Do naslednjič,

dr. Melita Moretti

P.S.

Oglejte si tudi:

 

P.P.S.

Še prijateljski opomnik.

Potrebujete pri tem pomoč? Izkoristite brezplačni posvet. Več info na : www.statisticneanalize.com

P.P.P.S.

Več informacij o meni boste našli tu: www.melitamoretti.com 

Dodaj odgovor

    .    Call Now Button