HIPOTEZA

Hipoteza ali kako oblikovati dobro hipotezo?

Kaj je hipoteza?

Hipoteza je domneva/trditev, ki opisuje, kaj konkretnega se bo zgodilo v določenih okoliščinah. Je bistven del raziskave. Je del kvantitativne raziskave.

Hipoteze so lahko enostavne ali sestavljene. Veljavnost hipoteze v času, ko jo postavite, ni znana – če bi bila znana, bi to bilo dejstvo in dejstva vam ni treba preverjati.  

Prenesi kot PDF

Postopek sprejemanja hipoteze se imenuje preverjanje/testiranje hipoteze.

Hipoteza v večini primerov opredeli razliko, zvezo/povezanost ali vpliv/odvisnost med dvema spremenljivkama ali več.

Kakšna je dobra hipoteza?

Dobra hipoteza je tista hipoteza, ki ...

 • jo oblikujemo na podlagi ugotovitev prejšnjih raziskav
 • jo lahko preverimo s statistično metodo
 • je jasno in nedvoumno zapisana (da hipotezo lahko sprejmemo ali ovržemo)
 • je zapisana na preprost in razumljiv način
 • NI zapisana preveč splošno

 

Pri oblikovanju hipotez se izogibajte zanikanju in napovedovanju enakosti. Res je, včasih drugače ne gre.

Pozor! Hipoteza mora biti enodimenzionalna – vsebovati mora samo eno trditev. No ja, tudi večdinzionalne hipoteze poznamo.

7 korakov do oblikovanja dobre hipoteze

Korak 1 - Zastavite si konkretno vprašanje, na katerega želite odgovoriti.


Korak 2 - Vaš odgovor na to vprašanje mora temeljiti na že znanem (teoretične predpostavke ali empirične ugotovitve prejšnjih raziskav).


Korak 3 - Oblikujte hipotezo.


Korak 4 - Dodelajte/izpilite hipotezo: vsebovati mora ustrezne spremenljivke, specifično skupino in predviden izid testiranja.


Korak 5 - Hipotezo zapišite na več načinov, na primer:

 1. Napišite preprosto napoved (pogostost) določenega pojava
 2. Če primerjate dve lastnosti (dva konstrukta), v hipotezi navedite, da obstaja povezanost med tema dvema lastnostma
 3. Če primerjate dve lastnosti (dva konstrukta), v hipotezi navedite, da obstaja vpliv enega konstrukta (neodvisne spremenljivke) na drugi konstrukt (odvisna spremenljivka)
 4. Če primerjate dve skupini (glede na starost, izobrazbo, …), v hipotezi navedite, kakšno razliko med tema skupinama pričakujete


Korak 6 - Nato preglejte vse alternative in izberite hipotezo, ki natančno opisuje, kar želite preveriti.


Korak 7 - Določite test, s katerim boste hipotezo preverili.

Ničelna in alternativna hipoteza

Ničelna in alternativna hipoteza skupaj sestavljata statistični model.

 • Ničelna hipoteza (H0) – NI RAZLIK - pomeni, da obstaja enakost med opazovanimi spremenljivkami oziroma, da ni razlik med opazovanimi parametri.

 

Ničelna hipoteza je lahko:

- dvostranska (je enako, ni razlike, ni vpliva, ni povezanosti)

ali 

- enostranska ali usmerjena (je več, je manj)

Če je statistična značilnost več kot 0,05 ( v primeru 5 % tveganja) se ničelna hipoteza ne zavrne, če pa je manj kot 0,05 se zavrne (SPSS računa samo za dvostransko hipotezo, če je enostranska hipoteza pa moramo statistično značilnost - signifikanco deliti z 2).

 

 • Alternativna/raziskovalna hipoteza (H1) – RAZLIKE OBSTAJAJO. To hipotezo preverjamo. To je trditev o neenakosti med skupinama, o razlikah med skupinama oziroma o odvisnosti med skupinama (skupinami).

 

Raziskovalna hipoteza je lahko:

- dvostranska (ni enako, je razlika, je vpliv, je povezanost) 

ali 

- enostranska ali usmerjena (ni več, ni manj)

Če je statistična značilnost manj kot 0,05 (v primeru 5 % tveganja) se raziskovalna hipoteza potrdi, če pa je več kot 0,05 se zavrne (SPSS računa samo za dvostransko hipotezo, če je enostranska hipoteza pa moramo statistično značilnost - signifikanco deliti z 2).

Bolj običajno in pogosto torej je, da si v raziskavi zastavimo raziskovalne hipoteze in ne ničelne. 

Pomembno! Ničelne hipoteze nikoli ne sprejmemo!

Če povzamem ...

✔️ Hipoteza je domneva/trditev.

✔️ Veljavnost hipoteze v času, ko jo postavimo, ni znana.

✔️ Hipoteza v večini primerov opredeli razliko, zvezo/povezanost ali vpliv/odvisnost med dvema ali več spremenljivkami.

✔️ Hipoteza mora biti enodimenzionalna – vsebovati mora samo eno trditev.

❌ Izogibajte se postavitvi hipotez, ki napovedujejo »enakost« dveh skupin, ker te ne omogočajo postavitve ničelne hipoteze.

❌ Izogibajte se postavitvi hipotez, ki govorijo o nečem boljšem ali slabšem znotraj iste skupine, saj je pogosto težko zaznati, kaj je merilo oz. prelomna točka za našo trditev, kaj je boljše.

 

Statistični testi za preverjanje hipoteze:

 • Če iščete razlike med skupinami v določeni lastnosti uporabite t test ali analizo variance ANOVA.
 • Če iščete povezave med spremenljivkami uporabite korelacijsko analizo.
 • Če iščete vplive med spremenljivkami uporabite regresijsko analizo.
 • Če je ena od spremenljivk nominalnega tipa uporabite Hi-kvadrat preizkus (χ2).
 • ... in ...

 

Pomembno! Pred preverjanjem hipoteze preverite normalnost porazdelitve. V primeru, da podatki ne bodo normalno porazdeljeni, uporabite alternativne neparametrične teste.

Se bereva,

dr. Melita Moretti

P.S.

Vabilo!

Potrebujete informacije ali imate vprašalnik skladen s hipotezami?

Vabim vas, da izpolnite spodnji obrazec in izkoristite brezplačen posvet.

 

P.P.S.

Še prijateljski opomnik.

Če potrebujete mojo pomoč s področja postavljanja hipotez ali s področja statističnih analiz, kliknite tu in >> dobite vse informacije, kako stopiti v stik z mano.

 

Dodaj odgovor

  .  Call Now Button