Opisna statistika

Opisna statistika in njen namen

Opisna statistika je del statistične analize. Namen opisne statistike je predstaviti podatke na razumljiv in preprost način, in s tem pridobiti vpogled v razporeditev, obliko in značilnosti z analizo pridobljenih statističnih podatkov.

Metode opisne statistike vključujejo različne statistične kazalce in grafične prikaze, ki pomagajo razumeti značilnosti podatkov. Nekatere od ključnih tehnik opisne statistike vključujejo:

  1. Mere centralne tendence: statistične vrednosti, ki predstavljajo "sredino" podatkovne distribucije. Najpogosteje uporabljeni kazalci centralne tendence so povprečje (aritmetična sredina, utežena aritmetična sredina), mediana in modus.
  2. Mere razpršenosti: Te statistične vrednosti opisujejo, kako so podatki razpršeni ali razkropljeni okoli središčnih vrednosti. Mednje štejemo standardni odklon, variabilnost in kvartile.
  3. Grafični prikazi: Vizualizacija podatkov je ključnega pomena pri opisni statistiki. Grafični prikazi, kot so histogrami, razpršeni diagrami, box ploti, tortni diagrami itd., omogočajo boljši vpogled v obliko in porazdelitev podatkov.
  4. Frekvenčne tabele: Frekvenčne tabele prikazujejo število pojavitev posameznih vrednosti ali razponov v podatkih, kar omogoča razumevanje porazdelitve vrednosti.
Opisna-statistika

Razlika med opisno statistiko in inferenčno statistiko

Opisna statistika ne poskuša izvesti sklepov o celotni populaciji, temveč se osredotoča samo na podatke, ki so trenutno na voljo. Inferenčna statistika pa se osredotoča na izpeljavo zaključkov in sklepov o populaciji na podlagi vzorcev v podatkih - temelji na verjetnostni teoriji in se uporablja za ocenjevanje parametrov populacije, preverjanje hipotez in druge statistične postopke. Cilj inferenčne statistike je torej zagotoviti zaključke, ki so zanesljivi in se lahko posplošijo na celotno populacijo. Med inferenčno statistiko štejemo metode, kot so intervali zaupanja, univariatne, bivariatne (t-test, hi-kvadrat test, ANOVA) in multivariatne analize (miltivariatna regresija, faktorska analiza, diskriminantna analiza).

Razlago "Opisna statistika" pripravila

Dr. Melita Moretti
(Vir: Moretti, Melita. 2023. Opisna statistika)

Ostali brezplačni nasveti za uspešno statistično analizo

Preverite najboljšo pomoč za dokončanje študija!

www.statisticneanalize.com v številkah:

Svetovanj pri pripravi vprašalnika
IZDELANIH STATISTIČNIH ANALIZ
ur
VAŠEGA PRIHRANJENEGA ČASA, KI BI GA SICER PORABILI ZA UČENJE STATISTIKE IN METODOLOGIJE
KONKURENČNE CENE
NEPRIMERLJIVO FLEKSIBILNOST
OSEBEN PRISTOP
VISOKO USPOSOBLJEN KADER
20+ LET IZKUŠENJ
STROKOVNO VODENO POMOČ

Storitve opravljamo za redne in izredne študente različnih študijskih programov.

Dodiplomski študenti
%
Študenti magistrskih programov
%
Doktorski študenti
%
Domen

Domen

"Korektno. Spodbudno. Vse čestitke za potrpežljivost. Brez vaše pomoči bi mi pri zagovoru bilo zelo težko. Na vse statistične neznanke sem znal odgovoriti."

Mateja

Mateja

"Zelo sem zadovoljna z vašo pomočjo. Zanesljivost in strokovnost je pri vas na prvem mestu. Se vidi, da ste doktorica znanosti. Vas bom priporočila vsem mojim sotrpinkam. Vse dobro v prihodnje."

Petra

Petra
Hvala za spodbudo. 🙂 Vesela sem bila vsakega vašega klica. Odlična cena glede na vaše zahtevno delo. Z veseljem vas bom priporočila kolegici, ki se prav tako trudi zaključiti magistrsko nalogo."

Neja

Neja

"Hvala za vse. Se vidi, da ste naredila že veliko analiz. Vse vaše znanstvene članke sem prebrala. Vaš odziv je bil hiter in profesionalen. Pravo strokovno pomoč sem si izbrala. Veliko poslovnih uspehov želim."

Call Now Button