Namen in cilji magistrske naloge (dispozicija 2. del)

Dispozicija je načrt priprave magistrske naloge. 

V prvem delu te blog serije so zapisani namigi za opis raziskovalnega problema in teoretičnih izhodišč magistrske naloge. 

Verjamem, da ste "pokukali" v ta zapis. 

Kako naprej?

Naslednje poglavje v dispoziciji je približno tako: "Namen in cilji magistrske naloge."

➜ Ste se spraševali, kako bi jaz zapisala namen in cilje magistrske naloge? 

Da.

Super!

Tu je odgovor.

1. PRI OPREDELITVI NAMENA (EDNINA) in CILJEV (MNOŽINA) UPOŠTEVAJTE NASLEDNJO STRATEGIJO:

👉 Namen in cilje nedvoumno in jasno zapišite.

👉 Namen magistrskega dela naj izhaja iz opredeljenega problema.

👉 V namenu pojasnite, kaj želite z raziskovalnim delom preučiti na eni strani in kaj na osnovi vaših ugotovitev raziskovalnega dela predlagati za zmanjšanje razlik, ki ste jih v magistrski nalogi preučevali.

👉 Namen zapišite na kratko (najbolje v eni povedi).


❌ Pri opisu namena se izogibajte uporabi svojilnih zaimkov.

❌ V namenu ne pišite merljivih ciljev, niti ne obljubljajte stvari, ki ne bodo predmet vašega proučevanja.


👉 V namenu lahko predvidite predloge, ki jih boste na osnovi izsledkov raziskave predlagali.

👉 Navedite en namen in več ciljev (od 3 do 8 ciljev bo čisto OK), Lahko pa navedete en glavni cilj, ki izhaja iz namena, in več specifičnih ciljev.

👉 Cilji se morajo nanašati na temo raziskave.

👉 Cilji naj bodo čim bolj jasni, nedvoumni, merljivi in dosegljivi na podlagi metod, ki ste jih izbrali.

👉 Namen in cilji naj bodo v besedilu obravnavani ločeno – npr. vsak v svojem odstavku.

Mogoče še to ...

Iz teksta naj se jasno vidi, kaj je namen in kaj so cilji magistrske naloge.

Jezik izražanja naj bo znanstven - izražajte se jasno in natančno, uporabljajte strokovno terminologijo.

Iz namena izpeljite naslov magistrske naloge tako, da ta na čim krajši način podrobno poda, kaj je bistvo vaše magistrske naloge.

In ...

2. NUJNO UPORABITE NEKAJ TEH GLAGOLOV

👉 Pri namenu raziskave uporabite te glagole: analizirati, raziskati, proučiti, predstaviti, izpostaviti …

👉 Pri ciljih uporabite naslednje glagole: opredeliti, podati, oceniti, ovrednotiti, pripraviti, oblikovati, preučiti, izdelati …

ČE POVZAMEM ...

 

✔️ Zapišite namen (ednina, torej en namen) in cilje (množina, torej več ciljev - od 3 - 8 bo dovolj) magistrske naloge.

✔️ Pri opisu namena in ciljev magistrske naloge nujno uporabite nekaj zgoraj zapisanih glagolov.

✔️ Sledite mentorjevim navodilom. 👍

      (to je mogoče najpomembnejše 😉)

Statistične analize_Naslovna_dr. Moretti Melita

Do naslednjič,

dr. Melita Moretti

P.S.

Še prijateljski opomnik.

Potrebujete pri tem pomoč? Izkoristite brezplačni posvet. Več info na : www.statisticneanalize.com

P.P.S.

Več informacij o meni boste našli tu: www.melitamoretti.com 

Dodaj odgovor

    .    Call Now Button