Semantični diferencial

Semantični diferencial - kje in kako se uporablja

Semantični diferencial je bipolarna ocenjevalna lestvica, ki je sestavljena iz serije bipolarnih pridevnikov ali pridevniških fraz. Med vsakim parom nasprotujočih si pridevnikov je petstopenjska (od -2 do 2; od 1 do 5) ali sedemstopenjska skala (od -3 do 3; od 1 do 7), na obeh straneh pa je na ekstremih zapisan bipolarni/nasprotni pridevnik.

Format semantičnega diferenciala so pred skoraj 60. leti oblikovali Charles Osgood, George Suci in Percy Tannenbaum na Univerzi Illinois.

Semantični diferencial pogosto uporabljamo za merjenje različnih stališč, na primer do izdelkov, konceptov, blagovnih znamk, stvari, oglaševanja, ljudi ipd.

 

Primer:

Semantični diferencial_6

Pri oblikovanju skal semantičnega diferenciala moramo biti pozorni na to, da pridevniku vedno natančno določimo antonim (nasprotni pridevnik).

 

Kaj je še pomembno?

 

Negativni in pozitivni pridevniki naj se pojavljajo tako na levi kot na desni strani skale. To je zelo priporočljivo.

 

Veste zakaj?

 

Anketiranci s pozitivnim pristopom ne morejo enostavno označiti samo leve ali desne strani, brez da bi sploh prebrali navodila – na ta način bomo zmanjšali »hallo učinek«.

 

Metodologija

 

Uporaba semantičnega diferenciala je zelo preprosta za uporabo. Skupno stališče za vsakega anketiranega izračunamo na podoben način kot pri Likertovi skali - kodiramo kategorije s števili od -3 do 3, od -2 do 2, od 1 do 5 ali od 1 do 7 (in obratno pri pridevnikih z obrnjenim pomenom). Skupno stališče dobimo tako, da seštejemo odzive pri vseh postavkah. Dobljene rezultate interpretiramo na enak način kot tiste, ki smo jih dobili z Likertovo skalo.

Primeri bipolarnih/nasprotnih pridevnikov semantičnega diferenciala

 • dober – slab
 • dobro - slabo
 • visok – nizek
 • vesel - žalosten
 • zelo privlačno - sploh ni privlačno
 • zelo verjetno -sploh ni verjetno
 • močno - šibko
 • hitro – počasi
 • lep – grd
 • sladek – kisel
 • velik – majhen
 • globok – plitev
 • živ – mrtev
 • glasen – tih
 • mlad - star
 • ...

Semantični diferencial v orodju 1KA lahko oblikujete kot tabelo ali drsnik. Primer oblikovanja boste našli tu: Semantični diferencial.

Še vprašanje:

 

Ste ocenili kopalni brisačo? 🙃

Semantični diferencial_6

Razlago pripravila

Dr. Melita Moretti
(Vir: Moretti, Melita. 2022. Semantični diferencial)

Pokličite:

(klikni na številko)

Pošljite mail:

(klikni na mail)

Domen

Domen

"Korektno. Spodbudno. Vse čestitke za potrpežljivost. Brez vaše pomoči bi mi pri zagovoru bilo zelo težko. Na vse statistične neznanke sem znal odgovoriti."

Mateja

Mateja

"Zelo sem zadovoljna z vašo pomočjo. Zanesljivost in strokovnost je pri vas na prvem mestu. Se vidi, da ste doktorica znanosti. Vas bom priporočila vsem mojim sotrpinkam. Vse dobro v prihodnje."

Petra

Petra
Hvala za spodbudo. 🙂 Vesela sem bila vsakega vašega klica. Odlična cena glede na vaše zahtevno delo. Z veseljem vas bom priporočila kolegici, ki se prav tako trudi zaključiti magistrsko nalogo."

Neja

Neja

"Hvala za vse. Se vidi, da ste naredila že veliko analiz. Vse vaše znanstvene članke sem prebrala. Vaš odziv je bil hiter in profesionalen. Pravo strokovno pomoč sem si izbrala. Veliko poslovnih uspehov želim."

KONKURENČNE CENE
NEPRIMERLJIVO FLEKSIBILNOST
OSEBEN PRISTOP
VISOKO USPOSOBLJEN KADER
20+ LET IZKUŠENJ
STROKOVNO VODENO POMOČ

Storitve opravljamo za redne in izredne študente različnih študijskih programov.

Dodiplomski študenti
%
Študenti magistrskih programov
%
Doktorski študenti
%

www.statisticneanalize.com v številkah:

Svetovanj pri pripravi vprašalnika
IZDELANIH STATISTIČNIH ANALIZ
ur
VAŠEGA PRIHRANJENEGA ČASA, KI BI GA SICER PORABILI ZA UČENJE STATISTIKE IN METODOLOGIJE
Call Now Button