Srečanje, dopisovanje z mentorjem

Prvo srečanje, dopisovanje z mentorjem – ne bodite kot klovn

Kako jaz berem časopis? Pogledam naslove in podnaslove, nato časopis obrnem in ga berem od zadaj naprej.

Zakaj je to pomembno?

Veste, tudi ko telefonski pogovor nanese na izbiro teme diplomske/magistrske naloge oz. na kasnejše sodelovanje in svetovanje pri pripravi dispozicije, ravnam dokaj podobno.

Zapleteno?

Mogoče.

Učinkovito?

Vsekakor.

Nikoli ne začnem pri izbiri oz. spremembi naslova, torej na začetku.

Skratka ...

1. PREDEN SE ZAČNETE DOPISOVATI S POTENCIALNIM MENTORJEM, SI NUJNO ZASTAVITE 8 KLJUČNIH VPRAŠANJ:

 • Ali bo raziskava, ki jo boste izvedli, vključevala tudi druge ljudi?
 • Ali za izvedbo raziskave potrebujete posebno soglasje?
 • Kje lahko dobite od 100 do 200 rešenih vprašalnikov (v podjetju, kjer ste zaposleni, pri splošni populaciji, med posamezniki, ki se razlikujejo po barvi kože, spolu, starosti, narodnosti, veroizpovedi …) - pri kvantitativni raziskavi?

in/ali

 • Kje lahko dobite od 3 do 10 oseb, s katerimi bi lahko opravili intervju - pri kvalitativni raziskavi?
 • Katero je področje (tema), o katerem bi zgoraj zbrani vzorec poznal vse odgovore?
 • Ste si že izbrali mentorja? Če da, ali poznate področje, ki ga mentor pokriva? Zelo pomembno. Tema se mora skladati z njegovim področjem dela.
 • Ali je bila podobna (ne pa enaka) raziskava, ki jo v nadaljevanju mislite izvesti že kdaj izvedena in pred koliko leti? Če da, si priskrbite rezultate te raziskave.
 • Ali je bila podobna (ne pa enaka) raziskava, ki jo v nadaljevanju mislite izvesti že kdaj izvedena na vašem izbranem vzorcu in pred koliko leti? Če da, si priskrbite rezultate te raziskave.

Odgovore si zapišite na list, odgovarjajte po vrsti. Na ta način ste dobili temo, kjer boste raziskavo lahko izvedli, hkrati pa bo vaša tema pokrivala mentorjevo področje raziskovanja.

To bo tudi odličen pripomoček za vaš nadaljni pogovor z mentorjem.

Vam je uspelo?

Nato ...

2. OBLIKUJTE DELOVNI NASLOV MAGISTRSKE NALOGE

Delovni naslov magistrske naloge naj bo nov, aktualen in koristen in naj jasno odraža bistvo vsebine magistrske naloge. Delovni naslov bosta z mentorjem, ko bo dispozicija pripravljena za oddajo tudi dokončno oblikovala.

Delovni naslov naj ne bo niti predolg niti prekratek in naj vsebuje ključne besede tematike, ki jo boste obravnavali. V pravilniku za dispozicijo magistrskega dela je običajno zapisano, koliko besed naj vsebuje naslov.

 • Izogibajte se naslovom v obliki retoričnih vprašanj
 • Izogibajte se podnaslovov
 • Izogibajte se kratic v naslovu

ČE POVZAMEM ...

 

 • Pred prvim stikom/dopisovanjem/srečanjem s potencialnim mentorjem (po elektronski pošti, skypu, osebno) si nujno zastavite 8 ključnih vprašanj, ki so zapisana zgoraj. Nanje si odgovorite.
 • Zapišite delovni naslov magistrske naloge.
 • Zaprosite mentorja za mentorstvo: pošljite mu elektronsko sporočilo: "V svoji magistrski nalogi bi želel/-a analizirati/raziskovati/proučiti ... + delovni naslov." Za prvi korak to zadostuje. Lahko pa še kaj o sebi dopišete, predvsem o tem, da imate možnost raziskavo izvesti v ..... .
 • Nato sledite njegovim navodilom v zvezi s pripravo dispozicije.
Statistične analize_Naslovna_dr. Moretti Melita

Zdaj sem 100 %, da se boste pri svojem nastopu pred mentorjem počutili bolj suvereni in samozavestni.

Do naslednjič,

dr. Melita Moretti

P.S.

Še prijateljski opomnik.

Potrebujete pri tem pomoč? V obliki knjige  ali nasvetov. Izkoristite tudi brezplačni posvet.

Več info na : www.statisticneanalize.com

P.P.S.

Več informacij o meni boste našli tu: www.melitamoretti.com

Dodaj odgovor

  .  Call Now Button