T-test (tudi T-preizkus)

Kaj je t-test?

t-test (tudi t-preizkus) je statistični test, ki se uporablja za preverjanje, ali sta dva vzorca podatkov statistično različna. Uporablja se predvsem za primerjavo povprečij dveh skupin.

 

T-test izračuna t-vrednost, ki predstavlja razmerje med razliko med vzorčnima povprečjema in variabilnostjo v vzorcu. Večja kot je t-vrednost, bolj verjetno je, da je razlika med vzorčnima povprečjema statistično značilna.

 

P-vrednost, o kateri smo že govorili, se uporablja pri interpretaciji t-testa. Če je p-vrednost manjša od izbrane stopnje značilnosti (npr. 0,05), to pomeni, da je razlika med vzorčnima povprečjema statistično značilna.

Kdaj lahko uporabimo t -test?

Uporabimo ga lahko takrat, ko so podatki obeh skupin normalno porazdeljeni (to lahko preverimo z npr. Kolmogorov-Smirnov testom ali Shapiro-Wilkov testom) in da sta varianci med skupinama (vsaj približno, torej pri določeni stopnji značilnosti) enaki.

V primeru, da podatki obeh skupin niso normalno porazdeljeni (porazdeljeni po Gaussovi krivulji), uporabimo alternativen neparametričen test.

Vrste t -testov

t-test za en vzorec
(angl. One-Sample T Test)

Uporablja se v primeru, ko ugotavljamo statistično značilne razlike vzorca glede na populacijo ali za ugotavljanje statistično značilnih razlik dveh vzorcev, kjer se meja postavi na povprečni vrednosti enega vzorca.

t-test za dva neodvisna vzorca
(Independent-Samples T Test)

S testom za dva neodvisna vzorca ugotavljamo, ali obstajajo statistično značilne razlike v povprečni vrednosti dveh vzorcev npr. ali se povprečne vrednosti ocene zadovoljstva zaposlenih med moškimi in ženskami razlikujejo.

t-test za dva odvisna vzorca
(angl. Paired-Samples T Test)

Uporablja se v primeru, ko imamo na voljo podatke stanja npr. podatke iz preteklosti in podatke v sedanjosti ali podatke v sedanjosti in podatke (želje) v prihodnosti – ugotavljamo statistično značilne razlike med temi vrstami podatkov.

Poznamo tudi enostranski in dvostranski t-test. Enostranski t-test se uporablja, ko želimo preveriti, ali je povprečje ene skupine višje ali nižje od povprečja druge skupine, medtem ko se dvostranski t-test uporablja, ko preprosto želimo preveriti, ali obstaja statistična razlika med povprečji dveh skupin.

Razlago pripravila

Dr. Melita Moretti
(Vir: Moretti, Melita. 2023. T-test)

Pokličite:

(klikni na številko)

Pošljite mail:

(klikni na mail)

Potrebujete še druge statistične analize!

Preverite najboljšo pomoč za študente!

Domen

Domen

"Korektno. Spodbudno. Vse čestitke za potrpežljivost. Brez vaše pomoči bi mi pri zagovoru bilo zelo težko. Na vse statistične neznanke sem znal odgovoriti."

Mateja

Mateja

"Zelo sem zadovoljna z vašo pomočjo. Zanesljivost in strokovnost je pri vas na prvem mestu. Se vidi, da ste doktorica znanosti. Vas bom priporočila vsem mojim sotrpinkam. Vse dobro v prihodnje."

Petra

Petra
Hvala za spodbudo. 🙂 Vesela sem bila vsakega vašega klica. Odlična cena glede na vaše zahtevno delo. Z veseljem vas bom priporočila kolegici, ki se prav tako trudi zaključiti magistrsko nalogo."

Neja

Neja

"Hvala za vse. Se vidi, da ste naredila že veliko analiz. Vse vaše znanstvene članke sem prebrala. Vaš odziv je bil hiter in profesionalen. Pravo strokovno pomoč sem si izbrala. Veliko poslovnih uspehov želim."

KONKURENČNE CENE
NEPRIMERLJIVO FLEKSIBILNOST
OSEBEN PRISTOP
VISOKO USPOSOBLJEN KADER
20+ LET IZKUŠENJ
STROKOVNO VODENO POMOČ

Storitve opravljamo za redne in izredne študente različnih študijskih programov.

Dodiplomski študenti
%
Študenti magistrskih programov
%
Doktorski študenti
%

www.statisticneanalize.com v številkah:

527

2300

45.826 ur

Svetovanj pri pripravi vprašalnika
IZDELANIH STATISTIČNIH ANALIZ
VAŠEGA PRIHRANJENEGA ČASA, KI BI GA SICER PORABILI ZA UČENJE STATISTIKE IN METODOLOGIJE
Call Now Button