Likertova lestvica

Likertova lestvica - kje in kako se uporablja

Likertova lestvica je danes najpogosteje uporabljena merska lestvica npr. v družboslovju, kjer predpostavljamo, da so razlike med kategorijami enake.

Vprašanja z Likertovo lestvico se uporabljajo za merjenje stališč - od skrajno slabih do skrajno dobrih. Pri raziskovanju stališč ne merimo lastnosti posameznika ampak njegov odnos do določenega pojava.

Običajno se na levi strani vprašalnika navedejo določene trditve ali vprašanja, na desni strani pa anketiranec odgovarja nanje (npr. v kolikšni meri se strinja s posamezno trditvijo).

 

Primer:

Likertova lestvica_primer

Možnih je več različnih stopenj lestvic. Največkrat se uporablja 5- stopenjska ali 7- stopenjska lestvica. V uporabi so sicer tudi krajše (3- ali 4- stopenjske) ali daljše (6-, 7-, 9-, 11- stopenjske) .

 

S predpostavko, da so razlike med kategorijami enake, lahko v primeru ordinalne merske skale računamo povprečja, standardne odklone in varianco, saj jo približamo intervalni merski skali.

 

Pri uporabi Likertove lestvice moramo preveriti, če so podatki približno normalno porazdeljeni. V kolikor je ta pogoj izpolnjen, lahko uporabimo parametrične teste. V nasprotnem primeru uporabimo neparametrične statistične metode.

 

Pri izbiri posamezne Likertove lestvice ali lestvice stališč upoštevajte dejstvo: mentor ima vedno prav.

(vsaj do zaključka naloge 😜)

Primeri lestvic

Strinjanje:

 • Sploh se ne strinjam/ne strinjam se/niti se ne strinjam niti se strinjam/strinjam se/popolnoma se strinjam
 • Sploh se ne strinjam/ne strinjam se/sem neodločen/strinjam se/popolnoma se strinjam
 • Močno se ne strinjam/ne strinjam se/niti se ne strinjam niti se strinjam/strinjam se/močno se strinjam
 • Močno se ne strinjam/srednje se ne strinjam/nekoliko se ne strinjam/nekoliko se strinjam/srednje se strinjam/močno se strinjam
 • Ne strinjam se/neodločen sem/strinjam se
 • Zelo močno se ne strinjam/ne strinjam se/niti se ne strinjam niti se strinjam/strinjam se/zelo močno se strinjam
 • Popolnoma se ne strinjam/večinoma se ne strinjam/nekoliko se ne strinjam/večinoma se strinjam/popolnoma se strinjam
 • Nikakor se ne strinjam/ne strinjam se/nagibam se k temu, da se ne strinjam/nagibam se k temu, da se strinjam/strinjam se/popolnoma se strinjam

Pomembnost:

 • Sploh ni pomembno/ni pomembno/niti ni pomembno niti je pomembno/pomembno je/zelo je pomembno
 • Nepomembno/malo pomembno/srednje pomembno/pomembno/zelo pomembno
 • Nepomembno/srednje pomembno/zelo pomembno
 • Zelo nepomembno/nepomembno/niti nepomembno niti pomembno/pomembno/zelo pomembno

Primernost:

 • Zelo neprimerno/neprimerno/niti neprimerno niti primerno/primerno/zelo primerno
 • Neprimerno/srednje primerno/zelo primerno
 • Sploh ni primerno/ni primerno/niti ni primerno niti je primerno/primerno je/zelo je primerno
 • Učinkovitost:

  • Zelo neučinkovito/neučinkovito/niti neučinkovito niti učinkovito/učinkovito/zelo učinkovito
  • Neučinkovito/srednje učinkovito/učinkovito
  • Sploh ni učinkovito/ni učinkovito/niti ni učinkovito niti je učinkovito/učinkovito je/zelo je učinkovito

  Prijaznost:

  • Zelo neprijazno/neprijazno/niti neprijazno niti prijazno/prijazno/zelo prijazno
  • Sploh ni prijazno/ni prijazno/niti ni prijazno niti je prijazno/prijazno je/zelo je prijazno

  Še nekaj primerov lestvic

  Pogostost:

  • Nikoli/redko/občasno/pogosto/vedno
  • Nikoli/redko/niti redko niti pogosto/pogosto/vedno
  • Nikoli/redko/včasih/pogosto/zelo pogosto
  • Nikoli/zelo redko/redko/občasno/zelo pogosto/vedno
  • Nikoli/redko/približno polovico časa/običajno/vedno
  • Redko/občasno/v veliki meri/skoraj vedno
  • Nikoli/malo/nekoliko/precej/v veliki meri
  • Nikoli/redko/včasih/pogosto
  • Nikoli/včasih/zelo pogosto/vedno

  Zadovoljstvo:

  • Sploh nisem zadovoljen/nisem zadovoljen/niti nisem zadovoljen niti sem zadovoljen/zadovoljen sem/zelo sem zadovoljen
  • Sploh nisem zadovoljen/nisem zadovoljen/sem neodločen/zadovoljen sem/zelo sem zadovoljen
  • Zelo nezadovoljen/nezadovoljen/niti nezadovoljen niti zadovoljen/zadovoljen/zelo zadovoljen
  • Nikakor nisem zadovoljen/nisem zadovoljen/niti nisem zadovoljen niti sem zadovoljen/zadovoljen sem/popolnoma sem zadovoljen
  • Nisem zadovoljen/neodločen sem/zadovoljen sem
  •  
    

   Primer:

  Likertova lestvica-zadovoljstvo

  Verjetnost/resničnost:

  • Skoraj nikoli ni res/običajno ni res/včasih res/občasno res/pogosto res/običajno res/skoraj vedno res
  • Zelo verjetno ne/verjetno ne/možno/verjetno/zelo verjetno/definitivno
  • Sploh ne velja zame/nekoliko velja zame/velja zame v približno polovici primerov/velja zame/večinoma velja zame/povsem velja zame
  • Zelo malo verjetno/malo verjetno/niti neverjetno niti verjetno/verjetno/zelo verjetno
  • Zelo neverjetno/neverjetno/niti neverjetno niti verjetno/verjetno/zelo verjetno
  • Nikakor ni verjetno/ni verjetno/niti ni verjetno niti je verjetno/verjetno je/zelo je verjetno
  • Nikakor ni resnično/ni resnično/niti ni resnično niti je resnično/resnično je/popolnoma je resnično

  Hitrost:

  • Zelo počasi/počasi/niti počasi niti hitro/hitro/zelo hitro
  • Zelo počasi/srednje hitro/zelo hitro

  Razlago pripravila

  Dr. Melita Moretti
  (Vir: Moretti, Melita. 2020. Likertova lestvica)

  Pokličite:

  (klikni na številko)

  Pošljite mail:

  (klikni na mail)

  Domen

  Domen

  "Korektno. Spodbudno. Vse čestitke za potrpežljivost. Brez vaše pomoči bi mi pri zagovoru bilo zelo težko. Na vse statistične neznanke sem znal odgovoriti."

  Mateja

  Mateja

  "Zelo sem zadovoljna z vašo pomočjo. Zanesljivost in strokovnost je pri vas na prvem mestu. Se vidi, da ste doktorica znanosti. Vas bom priporočila vsem mojim sotrpinkam. Vse dobro v prihodnje."

  Petra

  Petra
  Hvala za spodbudo. 🙂 Vesela sem bila vsakega vašega klica. Odlična cena glede na vaše zahtevno delo. Z veseljem vas bom priporočila kolegici, ki se prav tako trudi zaključiti magistrsko nalogo."

  Neja

  Neja

  "Hvala za vse. Se vidi, da ste naredila že veliko analiz. Vse vaše znanstvene članke sem prebrala. Vaš odziv je bil hiter in profesionalen. Pravo strokovno pomoč sem si izbrala. Veliko poslovnih uspehov želim."

  KONKURENČNE CENE
  NEPRIMERLJIVO FLEKSIBILNOST
  OSEBEN PRISTOP
  VISOKO USPOSOBLJEN KADER
  20+ LET IZKUŠENJ
  STROKOVNO VODENO POMOČ

  Storitve opravljamo za redne in izredne študente različnih študijskih programov.

  Dodiplomski študenti
  %
  Študenti magistrskih programov
  %
  Doktorski študenti
  %

  www.statisticneanalize.com v številkah:

  Svetovanj pri pripravi vprašalnika
  IZDELANIH STATISTIČNIH ANALIZ
  ur
  VAŠEGA PRIHRANJENEGA ČASA, KI BI GA SICER PORABILI ZA UČENJE STATISTIKE IN METODOLOGIJE