BLOG

ZA VSE ODRASLE, KI ŽELITE KONČNO ZAKLJUČITI S ŠTUDIJEM

 

dr. Melita MORETTI Osebna spletna stran

 

17 marca, 2022 Trajnostno upravljanje s pitno vodo

Trajnostno upravljanje s pitno vodo v predelovalni dejavnosti v Sloveniji - uporabne vsebine   ➜ Da, zelo uporabne vsebine za vse VAS, ki diplomske in...

14 marca, 2022 Kultura in klima

Organizacijska kultura in organizacijska klima - uporabne vsebine   ➜ Da, zelo uporabne vsebine za vse VAS, ki diplomske in magistrske naloge pišete na temo...

3 februarja, 2022 Prenos vprašalnika v 1KA

1KA - napredna podpora spletnega anketiranja (e-anketa)   1KA (EnKlikAnketa) je odlično orodje za izvajanje anketiranja. Orodje razvijajo raziskovalci Centra za družboslovno informatiko na FDV....

2 januarja, 2022 Vnos podatkov iz vprašalnikov v Excel

Vnos podatkov v Excel ali kako vnesemo odgovore anketiranih v bazo podatkov?   Ko anketiranje izvajamo z vprašalnikom v papirnati obliki, moramo odgovore iz vseh...

27 decembra, 2021 Hipoteza ali kako oblikovati dobro hipotezo?

Kaj je hipoteza? Hipoteza je domneva/trditev, ki opisuje, kaj konkretnega se bo zgodilo v določenih okoliščinah. Je bistven del raziskave. Hipoteze so lahko enostavne ali...

1 decembra, 2021 Kako do programa IBM SPSS?

IBM SPSS (program za izračun statističnih podatkov) Da, to je najbolj "guglana" 🐦 beseda ob koncu študija. A ne? Narediti morate statistično analizo? Številna...

Call Now Button