Blog

(izobraževalni center)

 

Za vse, ki želite končno zaključiti s študijem. Nasveti, priporočila, namigi, sporočila, tehnike, začetne besede in stavki. Zapise pripravila dr. Melita Moretti.

ChatGPT pisanje magistrske naloge 1024x459 1

ChatGPT in pisanje magistrske naloge

ChatGPT je lahko koristen pri pripravi teoretičnega dela ter sklepnega dela magistrske naloge. Imejte ga za “koristnega” prijatelja, ne pa za gospodarja.

Vrste statisticnih analiz

Vrste statističnih analiz

Vrste statističnih analiz Obstaja več vrst statističnih analiz, ki se uporabljajo za raziskovanje podatkov in podajanje statističnih zaključkov. Nekaj najpomembnejših: Deskriptivna statistika: Uporablja…

Prevodi SPSS tabele

Prevodi – SPSS tabele – #1 pomoč

Prevodi – SPSS tabele SPSS tabele (tudi izpisi SPSS tabel) – pri uporabi statističnega programskega paketa SPSS za izvedbo statistične analize za vašo…

Trajnostno upravljanje s pitno vodo 1

Trajnostno upravljanje s pitno vodo

Trajnostno upravljanje s pitno vodo v predelovalni dejavnosti v Sloveniji – uporabne vsebine   ➜ Da, zelo uporabne vsebine za vse VAS, ki…

KULTURA IN KLIMA

Kultura in klima

Organizacijska kultura in organizacijska klima – uporabne vsebine   ➜ Da, zelo uporabne vsebine za vse VAS, ki diplomske in magistrske naloge pišete…

Dostop-do-diplomskih-in-magistrskih-nalog

Dostop do diplomskih in magistrskih nalog

Diplomska naloga, magistrska naloga – vsi “linki” do teh diplomskih in magistrskih nalog. Da, vsi.

Prenos vprašalnika v 1KA

Prenos vprašalnika v 1KA

1KA – napredna podpora spletnega anketiranja (e-anketa)   1KA (EnKlikAnketa) je odlično orodje za izvajanje anketiranja. Orodje razvijajo raziskovalci Centra za družboslovno informatiko…

VNOS PODATKOV V EXCEL

Vnos podatkov iz vprašalnikov v Excel

Vnos podatkov v Excel ali kako vnesemo odgovore anketiranih v bazo podatkov?   Če anketiranje izvajamo z vprašalnikom v papirnati obliki, moramo odgovore…

HIPOTEZA

Hipoteza ali kako oblikovati dobro hipotezo?

Kaj je hipoteza? Hipoteza je domneva/trditev, ki opisuje, kaj konkretnega se bo zgodilo v določenih okoliščinah. Je bistven del raziskave. Je del kvantitativne…

Srečanje, dopisovanje z mentorjem

Prvo srečanje, dopisovanje z mentorjem – ne bodite kot klovn

Kako jaz berem časopis? Pogledam naslove in podnaslove, nato časopis obrnem in ga berem od zadaj naprej. Zakaj je to pomembno? Veste, tudi…

Kako do programa IBM SPSS

Kako do programa IBM SPSS?

IBM SPSS (program za izračun statističnih podatkov) Da, to je najbolj “guglana” 🐦 beseda ob koncu študija. A ne? Narediti morate statistično analizo?…

POVZETEK NALOGE ALI KAKO NAPISATI DOBER POVZETEK MAGISTRSKE NALOGE

Povzetek naloge ali kako napisati dober povzetek magistrske naloge?

Kaj je povzetek magistrske naloge? Povzetek magistrske naloge je kratek in jedrnat povzetek celotnega dela. Navadno se nahaja na začetku naloge, takoj za…

VELIKOST VZORCA ALI KAKO VELIK VZOREC RAZISKAVE IZBRATI

Velikost vzorca ali kako velik vzorec raziskave izbrati?

Če bi lahko “ustrelila” odgovor kot iz topa bi rekla, da naj vzorec vaše raziskave vsebuje vsaj 30 % enot populacije, če ta…

plačljivi članki blog dr. Melita Moretti

Kaj če je strokovni in/ali znanstveni članek plačljiv?

Za vse, ki pišete dispozicijo ali že zaključno diplomsko, magistrsko nalogo in doktorsko disertacijo.   Strinjam se z vami, da je za dober…

Metodologija

Metodologija, hipoteze in raziskovalna vprašanja (dispozicija 3. del)

Metodologija oziroma opis predvidenih metod za doseganje ciljev magistrske naloge sledi v dispoziciji takoj za poglavjem o namenu in ciljih raziskave. ZELO POMEMBNO…

Namen in cilji magistrske naloge

Namen in cilji magistrske naloge (dispozicija 2. del)

Dispozicija je načrt priprave magistrske naloge.  V prvem delu te blog serije so zapisani namigi za opis raziskovalnega problema in teoretičnih izhodišč magistrske…

Opis raziskovalnega problema in teoretična izhodišča

Opis raziskovalnega problema in teoretična izhodišča (dispozicija 1. del)

Prvo poglavje dispozicije magistrske naloge je temelj celotne magistrske naloge in raziskave. Pri tem poglavju si zastavite dva poglavitna vprašanja: ➜ ZAKAJ se…

PISANJE MAGISTRSKE NALOGE IN NERAZUMEVANJE ANGLEŠČINE

Pisanje magistrske naloge in nerazumevanje angleščine

Časi, ko je študent hodil od knjižnice do knjižnice in brskal po revijah za članki ali brskal po klasičnih strokovnih knjigah in znanstvenih…

Raziskovalna vprašanja

Raziskovalna vprašanja ali kako oblikovati dobra raziskovalna vprašanja?

Izbira ustreznega raziskovalnega problema in raziskovalnih vprašanj je pomemben korak kvalitativne raziskave. Čarobne formule pri tem ni. V pogovoru z raziskovalci, s katerimi…

STANDARDNI ODKLON

Aritmetična sredina, standardni odklon, varianca

Kako izračunati standardni odklon? Preden odgovorim na to vprašanje, bi bilo dobro na kratko ponoviti, kaj je standardni odklon. Kaj je aritmetična sredina?…

Call Now Button