Dostop-do-diplomskih-in-magistrskih-nalog

Dostop do diplomskih in magistrskih nalog

Dostop do javno objavljenih zaključnih nalog študentov UL, UP, UM, UNG, MFDPŠ, FKPV, FZAB ... - vsi "linki" na enem mestu. 

Dostop do javno objavljenih diplomskih in magistrskih nalog

Diplomska naloga

Diplomska naloga je rezultat samostojnega dela posameznika, v katerem le-ta strokovno (vsebinsko in/ali analitično-metodološko) obravnava določen problem. Z izdelavo diplomske naloge in njenim zagovorom posameznik dokaže, da je na osnovi znanja, pridobljenega v času študija, ter s poglobljenim samostojnim
študijem problematike, obravnavane v diplomski nalogi, sposoben pisno in ustno obravnavati zastavljeni problem.

Dostop do javno objavljenih diplomskih in magistrskih nalog

Magistrska naloga

Magistrska naloga je rezultat samostojnega raziskovalnega dela posameznika, s katero posameznik dokaže, da obvlada tako raziskovalno področje kot tudi metode znanstveno-raziskovalnega dela. Zasnova dela mora omogočiti doseganje visoke ravni strokovno-analitične obdelave izbranega strokovnega problema oziroma jasen razvoj strokovno-raziskovalnega prispevka kandidata ob uporabi metod teoretičnega, empiričnega ali kombiniranega teoretično-empiričnega raziskovanja.

Način prijave teme, administrativne korake v procesu izdelave ter zahteve, ki morajo biti izpolnjene ob oddaji posamezne vrste zaključne naloge (diplomska naloga, magistrska naloga) v oceno, urejajo posebni pravilniki, ki jih najdete na spletni strani vaše fakultete.

Dostopi do javno objavljenih nalog študentov - diplomske naloge, magistrske naloge

Dostop do javno objavljenih diplomskih in magistrskih nalog

1.) Repozitorij Univerze v Ljubljani: ➜ https://repozitorij.uni-lj.si/Iskanje.php?lang=slv

2.) Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru: https://dk.um.si/info/index.php/slo/

3.) Repozitorij Univerze na Primorskem: ➜ https://repozitorij.upr.si/Iskanje.php?lang=slv

4.) Repozitorij Univerze v Novi Gorici: ➜ http://repozitorij.ung.si/info/index.php/slo/

5.) Nacionalni portal odprte znanosti: ➜ https://openscience.si/

PeFprints_PeF_znak_slo
DIROSS

7.) Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije:

http://dirros.openscience.si/info/index.php/slo/

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Jesenice
ReVIS

9.) Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij:

http://revis.openscience.si/

(tu boste našli naloge študentov naslednjih fakultet: MFDPŠ, FKPV, FDŠ Nova Univerza - Fakulteta za upravne in evropske študije, ...)

e-Knjižnica zaključnih del na MFDPŠ (do 31. 12. 2016)

Potrebujete pri tem pomoč? Izkoristite brezplačni posvet. 

 

Se bereva tam, še bolje, se slišiva,

 

dr. Melita Moretti

Potrebujete pomoč ali samo nasvet, podajte vprašanje spodaj. 

    .    Call Now Button