Dostop-do-diplomskih-in-magistrskih-nalog

Dostop do diplomskih in magistrskih nalog

Diplomska naloga

Diplomska naloga je rezultat samostojnega dela posameznika, v katerem le-ta strokovno (vsebinsko in/ali analitično-metodološko) obravnava določen problem. Z izdelavo diplomske naloge in njenim zagovorom posameznik dokaže, da je na osnovi znanja, pridobljenega v času študija, ter s poglobljenim samostojnim
študijem problematike, obravnavane v diplomski nalogi, sposoben pisno in ustno obravnavati zastavljeni problem.

Magistrska naloga

Magistrska naloga je rezultat samostojnega raziskovalnega dela posameznika, s katero posameznik dokaže, da obvlada tako raziskovalno področje kot tudi metode znanstveno-raziskovalnega dela. Zasnova dela mora omogočiti doseganje visoke ravni strokovno-analitične obdelave izbranega strokovnega problema oziroma jasen razvoj strokovno-raziskovalnega prispevka kandidata ob uporabi metod teoretičnega, empiričnega ali kombiniranega teoretično-empiričnega raziskovanja.

Način prijave teme, administrativne korake v procesu izdelave ter zahteve, ki morajo biti izpolnjene ob oddaji posamezne vrste zaključne naloge (diplomska naloga, magistrska naloga) v oceno, urejajo posebni pravilniki, ki jih najdete na spletni strani vaše fakultete.

Dostopi do nalog - diplomske naloge, magistrske naloge

1.) Nacionalni portal odprte znanosti: ➜ https://openscience.si/

2.) Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij:

http://revis.openscience.si/info/index.php/slo/

3.) Repozitorij Univerze v Ljubljani: ➜ https://repozitorij.uni-lj.si/Iskanje.php?lang=slv

4.) Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru: https://dk.um.si/info/index.php/slo/

5.) Repozitorij Univerze na Primorskem: ➜ https://repozitorij.upr.si/Iskanje.php?lang=slv

6.) Repozitorij Univerze v Novi Gorici: ➜ http://repozitorij.ung.si/info/index.php/slo/

7.) Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije:

http://dirros.openscience.si/info/index.php/slo/

Potrebujete pri tem pomoč? Izkoristite brezplačni posvet. 

 

Se bereva tam, še bolje, se slišiva,

 

dr. Melita Moretti

Dodaj odgovor

    .