Kolmogorov-Smirnov test

Kaj je Kolmogorov-Smirnov test?

Kolmogorov-Smirnov test (KS test) je eden od testov, s katerim preverjamo normalnost porazdelitev spremenljivk.

Kolmogorov-Smirnov test (KS test) je statistični test, ki se uporablja za preverjanje, ali so opazovani podatki porazdeljeni normalno ali ne. Ta test primerja kumulativno porazdelitveno funkcijo opazovanih podatkov z napovedano porazdelitveno funkcijo, ki temelji na predpostavki normalne porazdelitve. Test izračuna največjo razdaljo med tema dvema funkcijama in jo primerja z mejno vrednostjo, ki je odvisna od števila opazovanih vrednosti in ravni pomembnosti. Če izračunana vrednost testa presega mejno vrednost, se predpostavka normalne porazdelitve zavrne.

Poznavanje normalnosti podatkov je pomembno, saj so številni statistični testi in analize zasnovani na predpostavki normalne porazdelitve. Če podatki niso normalno porazdeljeni, lahko to vodi do napačnih zaključkov in neveljavnih rezultatov. Zato je pomembno, da se pred uporabo statističnih testov preveri normalnost podatkov.

Obstajata dva Kolmogorov-Smirnov testa, in sicer:

  • Kolmogorov-Smirnov test za en vzorec: z njim testiramo, ali spremenljivka sledi dani porazdelitvi v populaciji

  • Kolmogorov-Smirnov test za dva neodvisna vzorca (manj pogosto): z njim testiramo, ali spremenljivka sledi dani porazdelitvi v dveh populacijah

Primer Kolmogorov-Smirnovega testa normalnosti porazdelitev

kolmogorov-smirnov-test-normalnosti

Frekvenčna porazdelitev na zgornji sliki se ne prekriva popolnoma z običajno "normalno" krivuljo. V nadaljevanju je dobro izračunati odstotek primerov, ki odstopajo od normalne krivulje - odstotek oranžnih področij v grafikonu. Ta odstotek je testna statistika: izražena je v eni številki, ki pove, koliko se podatki razlikujejo od ničelne hipoteze. Torej kaže, v kolikšni meri opazovani rezultati odstopajo od normalne porazdelitve.

 

Če je ničelna hipoteza resnična, bi moral biti ta odstotek odstopanj verjetno precej majhen. To pomeni, da ima majhno odstopanje veliko verjetnostno vrednost ali p-vrednost. Obratno, velik odstotek odklona je zelo malo verjeten in kaže, da moji reakcijski časi ne sledijo normalni porazdelitvi v celotni populaciji. Veliko odstopanje ima tako nizko p-vrednost.

 

Če je p <0,05 potem zavrnemo ničelno hipotezo.

 

Torej, če je p <0,05, ne verjamemo, da spremenljivka sledi normalni porazdelitvi v populaciji.

Kolmogorov-Smirnov test "ali" Shapiro-Wilk test

Kolmogorov-Smirnov test (KS test) se običajno uporablja za preverjanje normalnosti velikih vzorcev podatkov (več kot 50 opazovanj), ker ima dobro moč, ko je vzorec večji. Ta test se lahko uporablja tudi za preverjanje ustreznosti drugih vrst porazdelitev.

 

Shapiro-Wilk test (SW test) se uporablja predvsem za preverjanje normalnosti manjših vzorcev podatkov (običajno manj kot 50 opazovanj). Ta test je občutljiv na majhne odstopanja od normalne porazdelitve, ki jih Kolmogorov-Smirnov test morda ne bi zaznal.

 

Čeprav sta oba testa namenjena preverjanju normalnosti podatkov, se razlikujeta po načinu, kako ocenita normalnost podatkov. Kolmogorov-Smirnov test (KS test) primerja kumulativno porazdelitveno funkcijo opazovanih podatkov z napovedano porazdelitveno funkcijo, ki temelji na predpostavki normalne porazdelitve. Shapiro-Wilk test (SW test) oceni korelacijo med opazovanimi podatki in njihovimi pričakovanimi vrednostmi, če so podatki normalno porazdeljeni.

 

Pri izbiri med KS in SW testom je pomembno upoštevati velikost vzorca in cilje raziskave. Za večje vzorce se običajno uporablja KS test, medtem ko se SW test uporablja za manjše vzorce, kjer je normalnost bolj pomembna. Poleg tega se KS test uporablja tudi za preverjanje ustreznosti drugih vrst porazdelitev, medtem ko je SW test osredotočen na preverjanje normalnosti podatkov.

Razlago Kolmogorov-Smirnovega testa (KS testa) normalnosti spremenljivk pripravila

Dr. Melita Moretti
(Vir: Moretti, Melita. 2023. Kolmogorov-Smirnov test normalnosti)

Pokličite:

(klikni na številko)

Pošljite mail:

(klikni na mail)

Potrebujete še druge statistične analize!

Preverite najboljšo pomoč za študente!

Domen

Domen

"Korektno. Spodbudno. Vse čestitke za potrpežljivost. Brez vaše pomoči bi mi pri zagovoru bilo zelo težko. Na vse statistične neznanke sem znal odgovoriti."

Mateja

Mateja

"Zelo sem zadovoljna z vašo pomočjo. Zanesljivost in strokovnost je pri vas na prvem mestu. Se vidi, da ste doktorica znanosti. Vas bom priporočila vsem mojim sotrpinkam. Vse dobro v prihodnje."

Petra

Petra
Hvala za spodbudo. 🙂 Vesela sem bila vsakega vašega klica. Odlična cena glede na vaše zahtevno delo. Z veseljem vas bom priporočila kolegici, ki se prav tako trudi zaključiti magistrsko nalogo."

Neja

Neja

"Hvala za vse. Se vidi, da ste naredila že veliko analiz. Vse vaše znanstvene članke sem prebrala. Vaš odziv je bil hiter in profesionalen. Pravo strokovno pomoč sem si izbrala. Veliko poslovnih uspehov želim."

KONKURENČNE CENE
NEPRIMERLJIVO FLEKSIBILNOST
OSEBEN PRISTOP
VISOKO USPOSOBLJEN KADER
20+ LET IZKUŠENJ
STROKOVNO VODENO POMOČ

Storitve opravljamo za redne in izredne študente različnih študijskih programov.

Dodiplomski študenti
%
Študenti magistrskih programov
%
Doktorski študenti
%

www.statisticneanalize.com v številkah:

527

2300

45.826 ur

Svetovanj pri pripravi vprašalnika
IZDELANIH STATISTIČNIH ANALIZ
VAŠEGA PRIHRANJENEGA ČASA, KI BI GA SICER PORABILI ZA UČENJE STATISTIKE IN METODOLOGIJE
Call Now Button