Diskriminantna analiza

Kaj je diskriminantna analiza in kje nam lahko pomaga?

Diskriminantna analiza je statistična metoda, ki se uporablja za analizo in razvrščanje vzorcev ali opazovanj v predhodno določene skupine na podlagi merjenih spremenljivk. Cilj diskriminantne analize je najti linearno kombinacijo spremenljivk, ki najboljše ločuje med različnimi skupinami. Ta kombinacija se imenuje diskriminantne funkcija.

Diskriminantna analiza je pogosto uporabljena v različnih področjih, kot so biostatistika, medicinska diagnostika, psihologija, ekonomija in strojništvo. Na primer, lahko se uporablja za razvrščanje pacientov v skupine na podlagi merjenih biomarkerjev, za razlikovanje med skupinami potrošnikov glede na njihove nakupne navade ali za prepoznavanje napak v proizvodnih procesih na podlagi merjenih parametrov.

Diskriminantna analiza temelji na predpostavki, da so podatki znotraj vsake skupine porazdeljeni normalno in da so kovariančne matrike enake za vse skupine. Na podlagi teh predpostavk lahko izračunamo diskriminantno funkcijo, ki nam omogoča, da ocenimo verjetnost, da vzorec pripada posamezni skupini.

Postopek diskriminantne analize vključuje izbiro ustreznih spremenljivk, izračun diskriminantne funkcije in oceno učinkovitosti razvrščanja. Uporabljajo se različne metode, kot so linearna diskriminantna analiza (LDA) in kvadratna diskriminantna analiza (QDA), ki se razlikujejo glede na predpostavke o kovariančnih matrika.

Nekaj pojmov, vezanih na diskriminantno analizo:

 

  1. Diskriminantna spremenljivka: imenovana tudi odvisna spremenljivka ali kriterijska spremenljivka, ki omogoča uvrstitev enot v skupine. To je spremenljivka, ki določa skupine, v katere želimo razvrstiti vzorce ali opazovanja.
  2. Centroid skupine: V diskriminantni analizi se centroid skupine nanaša na središče ali povprečje vrednosti neodvisnih spremenljivk za določeno skupino (aritmetična sredina diskriminatne spremenljivke v določeni skupini). Spremenljivke, ki imajo močne diskriminantne uteži (> 0,40) predstavljajo dimenzijo, ki ločuje spremenljivke.
diskriminantna-analiza
Diskriminantna-analiza-2

Kateri so predpogoji za izvedbo diskriminantne analize?

Za uspešno izvedbo diskriminantne analize je priporočljivo izpolnjevati naslednje predpogoje:

 

  1. Normalna porazdelitev: Podatki znotraj vsake skupine naj bi bili približno normalno porazdeljeni. Normalnost je pomembna, saj temelji na tej predpostavki tudi izračun diskriminantnih funkcij.
  2. Homogenost kovariančnih matrik: Kovariančne matrike, ki predstavljajo variabilnost in povezanost med neodvisnimi spremenljivkami znotraj vsake skupine, naj bi bile približno enake med skupinami.
  3. Neodvisnost vzorcev: Vzorci ali opazovanja naj bodo med seboj neodvisni. To pomeni, da naj bi vsak vzorec pripadal le eni skupini in da vzorci znotraj iste skupine ne bi smeli biti povezani ali odvisni drug od drugega.
  4. Podobno število vzorcev v skupinah: Število vzorcev v posamezni skupini naj bi bilo približno enako ali vsaj sorazmerno med skupinami. Neenakomerno število vzorcev v skupinah lahko vpliva na učinkovitost diskriminantne analize.
  5. Rezultati validacije: Pomembno je preveriti učinkovitost in zanesljivost rezultatov diskriminantne analize.

 

Če so zgoraj našteti predpogoji izpolnjeni, je verjetneje, da bo diskriminantna analiza prinesla zanesljive rezultate in pomagala pri razvrščanju vzorcev v ustrezne skupine.

Razlago "Diskriminantna analiza" pripravila

Dr. Melita Moretti
(Vir: Moretti, Melita. 2023. Diskriminantna analiza)

Ostali brezplačni nasveti za uspešno statistično analizo

Preverite najboljšo pomoč za dokončanje študija!

www.statisticneanalize.com v številkah:

Svetovanj pri pripravi vprašalnika
IZDELANIH STATISTIČNIH ANALIZ
ur
VAŠEGA PRIHRANJENEGA ČASA, KI BI GA SICER PORABILI ZA UČENJE STATISTIKE IN METODOLOGIJE
KONKURENČNE CENE
NEPRIMERLJIVO FLEKSIBILNOST
OSEBEN PRISTOP
VISOKO USPOSOBLJEN KADER
20+ LET IZKUŠENJ
STROKOVNO VODENO POMOČ

Storitve opravljamo za redne in izredne študente različnih študijskih programov.

Dodiplomski študenti
%
Študenti magistrskih programov
%
Doktorski študenti
%
Domen

Domen

"Korektno. Spodbudno. Vse čestitke za potrpežljivost. Brez vaše pomoči bi mi pri zagovoru bilo zelo težko. Na vse statistične neznanke sem znal odgovoriti."

Mateja

Mateja

"Zelo sem zadovoljna z vašo pomočjo. Zanesljivost in strokovnost je pri vas na prvem mestu. Se vidi, da ste doktorica znanosti. Vas bom priporočila vsem mojim sotrpinkam. Vse dobro v prihodnje."

Petra

Petra
Hvala za spodbudo. 🙂 Vesela sem bila vsakega vašega klica. Odlična cena glede na vaše zahtevno delo. Z veseljem vas bom priporočila kolegici, ki se prav tako trudi zaključiti magistrsko nalogo."

Neja

Neja

"Hvala za vse. Se vidi, da ste naredila že veliko analiz. Vse vaše znanstvene članke sem prebrala. Vaš odziv je bil hiter in profesionalen. Pravo strokovno pomoč sem si izbrala. Veliko poslovnih uspehov želim."

Call Now Button