"Z" vrednost spremenljivke

Kaj je "Z" vrednost spremenljivke?

"Z" vrednost spremenljivke je standardizirana vrednost spremenljivke. Z-vrednost spremenljivke uporabimo takrat, ko imamo več spremenljivk z različnimi merskimi enotami (npr. v sekundah, urah, %, korakih, ponovitvah ...) in kadar želimo, da ima vsaka od spremenljivk enak vpliv oziroma enako težo na novo, skupno oceno.

Spremenljivko tako standardiziramo, kar pomeni, da jo uredimo na skupni imenovalec oziroma na isto mersko vrednost. To vrednost oziroma to novo spremenljivko označimo z "Z".

Z-vrednost spremenljivke se izračuna tako, da se od opazovane vrednosti spremenljivke odšteje povprečna vrednost spremenljivke in nato rezultat delimo s standardno deviacijo celotne skupine opazovanih vrednosti spremenljivke. Matematično se to izraža z enačbo:

 

z = (x - μ) / σ

 

kjer je:

 

z: z-vrednost spremenljivke,
x: opazovana vrednost spremenljivke,
μ: povprečna vrednost spremenljivke,
σ: standardna deviacija vrednosti spremenljivke.

Standardizirana spremenljivka "Z" ima vedno aritmetično sredino µz = 0 in standardni odklon σz = 1. 

Kaj nam pove "Z" vrednost spremenljivke?

Z-vrednost spremenljivke se lahko uporablja pri statističnih analizah, kot so t-testi, ANOVA, korelacijske analize in regresijske analize, da se opazovane vrednosti spremenljivke postavijo v kontekst povprečja in standardne deviacije celotne skupine opazovanih vrednosti. To lahko pomaga pri primerjavi in interpretaciji različnih opazovanih vrednosti spremenljivke, ki so morda bile pridobljene v različnih skupinah ali časovnih obdobjih.

"Z" vrednost spremenljivke nam pove položaj posamezne vrednosti glede na skupino. Negativna standardizirana vrednost nam pove, da je vrednost pod povprečjem skupine, pozitivna pa, da je nad povprečjem skupine.

 
 
 

Natančneje:

če ima "Z" vrednost ...

 

  • vrednost 0, je vrednost enaka povprečni vrednosti skupine

 

  • je pozitivna (+), pomeni, da je vrednost nad povprečjem skupine

 

  • je negativna (-), pomeni, da je vrednost pod povprečjem skupine

 

  • je enaka vrednosti +1, pomeni, da je vrednost za en standardni odklon nad povprečjem skupine

 

  • je enaka vrednosti +2, pomeni, da je vrednost za dva standardna odklona nad povprečjem skupine

 

  • je enaka vrednosti -1, pomeni, da je vrednost za en standardni odklon pod povprečjem skupine

 

  • je enaka vrednosti -2, pomeni, da je vrednost za dva standardna odklona pod povprečjem skupine

Razlago "Z" vrednosti spremenljivke pripravila

Dr. Melita Moretti
(Vir: Moretti, Melita. 2019. Z vrednost spremenljivke)

Pokličite:

(klikni na številko)

Pošljite mail:

(klikni na mail)

Potrebujete še druge statistične analize!

Preverite najboljšo pomoč za študente!

Domen

Domen

"Korektno. Spodbudno. Vse čestitke za potrpežljivost. Brez vaše pomoči bi mi pri zagovoru bilo zelo težko. Na vse statistične neznanke sem znal odgovoriti."

Mateja

Mateja

"Zelo sem zadovoljna z vašo pomočjo. Zanesljivost in strokovnost je pri vas na prvem mestu. Se vidi, da ste doktorica znanosti. Vas bom priporočila vsem mojim sotrpinkam. Vse dobro v prihodnje."

Petra

Petra
Hvala za spodbudo. 🙂 Vesela sem bila vsakega vašega klica. Odlična cena glede na vaše zahtevno delo. Z veseljem vas bom priporočila kolegici, ki se prav tako trudi zaključiti magistrsko nalogo."

Neja

Neja

"Hvala za vse. Se vidi, da ste naredila že veliko analiz. Vse vaše znanstvene članke sem prebrala. Vaš odziv je bil hiter in profesionalen. Pravo strokovno pomoč sem si izbrala. Veliko poslovnih uspehov želim."

KONKURENČNE CENE
NEPRIMERLJIVO FLEKSIBILNOST
OSEBEN PRISTOP
VISOKO USPOSOBLJEN KADER
20+ LET IZKUŠENJ
STROKOVNO VODENO POMOČ

Storitve opravljamo za redne in izredne študente različnih študijskih programov.

Dodiplomski študenti
%
Študenti magistrskih programov
%
Doktorski študenti
%

www.statisticneanalize.com v številkah:

527

2300

45.826 ur

Svetovanj pri pripravi vprašalnika
IZDELANIH STATISTIČNIH ANALIZ
VAŠEGA PRIHRANJENEGA ČASA, KI BI GA SICER PORABILI ZA UČENJE STATISTIKE IN METODOLOGIJE
Call Now Button