Hi-kvadrat test

Kaj je Hi-kvadrat test?

Hi-kvadrat test, znan tudi kot χ² test, je statistični test, ki se uporablja za preverjanje, ali obstaja povezava med dvema kategoričnima spremenljivkama. Namen testa je ugotoviti, ali je opazovana razlika med pričakovanimi in opazovanimi vrednostmi naključna ali statistično značilna.

Pri hi-kvadrat testu se uporabljajo kontingenčne tabele, ki prikazujejo število opazovanih vrednosti v vsaki kategoriji. Hi-kvadrat test izračuna opazovani hi-kvadrat (χ²) statistiko, ki meri, kako se opazovane vrednosti razlikujejo od pričakovanih vrednosti. Če je opazovani hi-kvadrat statistično značilen (kar se ugotovi s p-vrednostjo), to pomeni, da obstaja statistično značilna povezava med dvema kategoričnima spremenljivkama.

Hi-kvadrat test se pogosto uporablja v medicini, biologiji, psihologiji in družboslovnih vedah za preučevanje povezav med kategoričnimi spremenljivkami, kot so spol, starost, izobrazba, socialni status, bolezni, navade in drugi dejavniki.

Na primer, če bi želeli preveriti, ali obstaja povezava med kajenjem in razvojem raka, bi lahko uporabili hi-kvadrat test. Ena spremenljivka bi bila "kajenje" (s kategorijami "kadilec" in "nekadilec"), druga pa bi bila "razvoj raka" (s kategorijami "da" in "ne"). Hi-kvadrat test bi nato primerjal opazovane vrednosti v vsaki kategoriji z njihovimi pričakovanimi vrednostmi in izračunal p-vrednost, da bi ugotovil, ali obstaja statistična povezava med kajenjem in razvojem raka.

Kdaj lahko uporabimo hi-kvadrat test?

Izpolnjena morata biti dva pogoja:

  • več kot 20% pričakovanih frekvenc ne sme biti manjših od 5, in
  • nobena med njimi ne sme biti manjša od 1.

Če pogoja nista izpolnjena, priporočamo združevanje sorodnih kategorij odgovorov ali uporabo nadomestnih testov, npr. Kullbachov 2Ȋ test, Fisherjev natančni test (ang. Fisher’s exact test) ipd.

 

Vrednost hi-kvadrat (χ2) nam ne poda moči povezanosti. V ta namen izračunamo Cramerjev koeficient in/ali popravljeni Pearsonov koeficient kontingence, ki imata vrednosti na intervalu [0, 1].

 

Razlago "Hi-kvadrat test" pripravila

Dr. Melita Moretti
(Vir: Moretti, Melita. 2020. Hi-kvadrat test)

Pokličite:

(klikni na številko)

Pošljite mail:

(klikni na mail)

Potrebujete še druge statistične analize!

Preverite najboljšo pomoč za študente!

Domen

Domen

"Korektno. Spodbudno. Vse čestitke za potrpežljivost. Brez vaše pomoči bi mi pri zagovoru bilo zelo težko. Na vse statistične neznanke sem znal odgovoriti."

Mateja

Mateja

"Zelo sem zadovoljna z vašo pomočjo. Zanesljivost in strokovnost je pri vas na prvem mestu. Se vidi, da ste doktorica znanosti. Vas bom priporočila vsem mojim sotrpinkam. Vse dobro v prihodnje."

Petra

Petra
Hvala za spodbudo. 🙂 Vesela sem bila vsakega vašega klica. Odlična cena glede na vaše zahtevno delo. Z veseljem vas bom priporočila kolegici, ki se prav tako trudi zaključiti magistrsko nalogo."

Neja

Neja

"Hvala za vse. Se vidi, da ste naredila že veliko analiz. Vse vaše znanstvene članke sem prebrala. Vaš odziv je bil hiter in profesionalen. Pravo strokovno pomoč sem si izbrala. Veliko poslovnih uspehov želim."

KONKURENČNE CENE
NEPRIMERLJIVO FLEKSIBILNOST
OSEBEN PRISTOP
VISOKO USPOSOBLJEN KADER
20+ LET IZKUŠENJ
STROKOVNO VODENO POMOČ

Storitve opravljamo za redne in izredne študente različnih študijskih programov.

Dodiplomski študenti
%
Študenti magistrskih programov
%
Doktorski študenti
%

www.statisticneanalize.com v številkah:

527

2300

45.826 ur

Svetovanj pri pripravi vprašalnika
IZDELANIH STATISTIČNIH ANALIZ
VAŠEGA PRIHRANJENEGA ČASA, KI BI GA SICER PORABILI ZA UČENJE STATISTIKE IN METODOLOGIJE
Call Now Button