melita moretti Tag

23 junija, 2023 ChatGPT in pisanje magistrske naloge

ChatGPT je lahko koristen pri pripravi teoretičnega dela ter sklepnega dela magistrske naloge. Imejte ga za "koristnega" prijatelja, ne pa za gospodarja....

5 junija, 2023 Vrste statističnih analiz

Vrste statističnih analiz Obstaja več vrst statističnih analiz, ki se uporabljajo za raziskovanje podatkov in podajanje statističnih zaključkov. Nekaj najpomembnejših:Deskriptivna statistika: Uporablja se za...

17 marca, 2022 Trajnostno upravljanje s pitno vodo

Trajnostno upravljanje s pitno vodo v predelovalni dejavnosti v Sloveniji - uporabne vsebine   ➜ Da, zelo uporabne vsebine za vse VAS, ki diplomske in...

14 marca, 2022 Kultura in klima

Organizacijska kultura in organizacijska klima - uporabne vsebine   ➜ Da, zelo uporabne vsebine za vse VAS, ki diplomske in magistrske naloge pišete na temo...

27 decembra, 2021 Hipoteza ali kako oblikovati dobro hipotezo?

Kaj je hipoteza? Hipoteza je domneva/trditev, ki opisuje, kaj konkretnega se bo zgodilo v določenih okoliščinah. Je bistven del raziskave. Je del kvantitativne raziskave. Hipoteze...

Call Now Button