Opis raziskovalnega problema in teoretična izhodišča (dispozicija 1. del)

Prvo poglavje dispozicije magistrske naloge je temelj celotne magistrske naloge in raziskave.

Pri tem poglavju si zastavite dva poglavitna vprašanja:

➜ ZAKAJ se tega lotevate?

in …

➜ KAJ ključne besede pomenijo /njihov pomen, opredelitev) - opišite ključne besede tematike

Bo šlo?

Seveda. 👍

Kako to naredite?

1. PRI TEMI VAŠE NALOGE IN OPISU RAZISKOVALNEGA PROBLEMA UPOŠTEVAJTE 5 NASVETOV ZA TAKOJŠNJI USPEH:

👉 Uporabite strukturo lijaka.

👉 Začnite s širšim prikazom tematike - podajte teoretična izhodišča o tematiki, ki jo obravnavate. Opišite rezultate raziskav (domače, tuje), ki so bile na tem področju že narejene.

👉 Uporabite neposredne citate in povzetke drugih avtorjev.

👉 Nato predstavite problem, ki ga boste razreševali. Ta prehod naredite tako, da na koncu prikaza tematike identificirate vrzeli (manjkajoče informacije) v dosedanjem vedenju o izbrani tematiki - s tem nakažete, kaj je problem, ki ga namerava razreševati.

👉 Na koncu predstavitve problema zapišite dodano vrednost, ki jo bo imela vaša izvedena raziskava.

Mogoče še to ...

Iz teksta naj se jasno vidi, kaj je tematika in kaj je problem. Vse to naj se zlije v zaokroženo celoto. Obrazložite/opišite ključne pojme in ključne besede.

Jezik izražanja naj bo znanstven - izražajte se jasno in natančno, uporabljajte strokovno terminologijo.

Sklon pisanja: pišite v prvi osebi ednine ali prvi osebi množine (nujno poglejte navodila za sestavo/oblikovanje zaključnih del na vaši fakulteti).

2. UPORABLJAJTE NOVEJŠO LITERATURO

👉 Uporabite novejšo literaturo - do 10 let (torej od leta 2010 ... ). No ja, vsaj od leta 2000 dalje. 🧐

👉 Uporabite neposredne citate in povzetke domačih in tujih avtorjev in raziskovalcev.

👉 Uporabite vsaj 1/4 do 1/2 tuje literature in virov.

👉 Uporabite strokovne in znanstvene članke, prispevke v zbornikih, poglavja v strokovnih knjigah in znanstvenih monografijah, znanstvene monografije, spletne vire, pravne vire, ...

👉 Pri navajanju virov in literature upoštevajte pravila o citiranju.

👉 Uporabite predvsem primarne vire.

ČE POVZAMEM ...

 

✔️ Upoštevajte zgornjih 5 nasvetov za pripravo opisa teme, raziskovalnega problema in teoretičnih izhodišč.

✔️ Sledite zgornjim smernicam pri izboru literature in virov - predvesem uporabljajte novejšo literaturo.

❌ Pri navajanju literature ne uporabljajte Wikipedije. 

✔️ Sledite mentorjevim navodilom. 👍

      (to je mogoče najpomembnejše 😉)

Statistične analize_Naslovna_dr. Moretti Melita

Do naslednjič,

dr. Melita Moretti

P.S.

Še prijateljski opomnik.

Potrebujete pri tem pomoč? Izkoristite brezplačni posvet. Več info na : www.statisticneanalize.com

P.P.S.

Več informacij o meni boste našli tu: www.melitamoretti.com 

Dodaj odgovor

    .    Call Now Button