POVZETEK NALOGE ALI KAKO NAPISATI DOBER POVZETEK MAGISTRSKE NALOGE

Povzetek naloge ali kako napisati dober povzetek magistrske naloge?

Kaj je povzetek magistrske naloge?

Povzetek magistrske naloge je kratek in jedrnat povzetek celotnega dela. Navadno se nahaja na začetku naloge, takoj za naslovno stranjo in pred uvodnim poglavjem.

Namen povzetka je bralcem omogočiti hitro razumevanje teme, ciljev, metodologije, ključnih ugotovitev in pomembnosti vaše magistrske naloge, brez da bi morali prebrati celotno besedilo.

 

Zakaj se uporabljajo povzetki magistrskih nalog?

Izhajajte iz predpostavke, da se bralec na osnovi povzetka in izbranih ključnih besed odloči, ali je vsebina naloge za njegovo raziskovanje zanimiva in uporabna.

Povzetki magistrskih nalog se uporabljajo iz več razlogov:

 1. Povzetki zagotavljajo hitro informacijo: Povzetki so lahko prvi del naloge, s katerim se bralci srečajo. Njihov namen je bralcem omogočiti hitro razumevanje teme, ciljev, metodologije in ključnih ugotovitev magistrske naloge brez potrebe po branju celotnega besedila. Povzetki so zato zelo koristni za bralce, ki iščejo določene informacije ali želijo oceniti, ali je naloga relevantna za njihovo področje zanimanja.
 2. Povzetki prihranijo čas bralcem: Magistrske naloge so pogosto obsežne in vključujejo veliko podatkov, informacij in analiz. Povzetki omogočajo bralcem, da hitro pregledajo ključne elemente naloge in se odločijo, ali se želijo podrobneje posvetiti celotnemu besedilu. To je še posebej pomembno, ko bralci nimajo dovolj časa za branje celotne naloge, na primer pri pregledu več magistrskih nalog v okviru raziskovalnega projekta ali pri izbiri primernih virov za nadaljnje študije.
 3. Povzetki pomagajo pri iskanju relevantnih informacij: Povzetki pogosto vsebujejo ključne besede, koncepte in informacije, ki so pomembni za razumevanje magistrske naloge. To pomaga bralcem pri iskanju in filtriranju relevantnih informacij, ko iščejo specifične teme ali raziskovalna vprašanja. Povzetki tako delujejo kot vodilo za bralce in jim omogočajo bolj usmerjeno branje, ko iščejo določene vidike naloge.
 4. Povzetki omogočajo širši dostop do raziskav: Povzetki so pogosto objavljeni v bazah podatkov, revijah ali knjižnicah, kar omogoča širši dostop do raziskovalnih dosežkov. To je še posebej pomembno v akademskem svetu, kjer se povzetki magistrskih nalog in drugih znanstvenih del uporabljajo za hitro pregledovanje raziskav, oblikovanje nadaljnjih študij in določanje usmeritev za prihodnje raziskave.

 

Skupaj povedano, povzetek magistrske naloge je pomemben, saj omogoča hitro oceno pomembnosti in vsebine raziskave, prihrani čas bralcem in omogoča širši dostop do raziskovalnih dosežkov.

POVZETEK-NALOGE-ALI-KAKO-NAPISATI-DOBER-POVZETEK-MAGISTRSKE-NALOGE
Pri pisanju povzetka magistrske naloge uporabite naslednje ...

... glagole:

pokazati, ponazoriti, dokazati, argumentirati, proučiti, raziskati, obravnavati z, nasloviti, vključevati, navezati, sklicevati se, razlagati, poudariti, orisati, zagotoviti, razlikovati med, predlagati, sklepati ...

... samostalnike:

namen, cilj, teza, hipoteza, argument, predpostavka, metoda, rezultat, izid, priporočilo ...

... povezovanje besed:

najprej, drugo, nato, končno, na primer, nadalje, nasprotno, posledično ...

ff bottom arrow

Kdaj začeti s pisanjem povzetka magistrske naloge?

Povzetek vedno zapišite na koncu, ko je osnutek magistrske naloge (teoretični in empirični del) že napisan. Pisanje povzetka je najučinkovitejše, ko imate celovit pregled nad celotno vsebino in ugotovitvami naloge.

Preden začnete s pisanjem povzetka, je koristno prebrati svojo magistrsko nalogo še enkrat in izluščiti ključne točke, cilje, ugotovitve in pomembnost svoje raziskave. To vam bo pomagalo pri pripravi strukturiranega in informativnega povzetka.

Pomembno je tudi upoštevati smernice vaše fakultete, kamor boste oddali svojo nalogo. Preverite, ali obstajajo določene zahteve glede dolžine, strukture ali vsebine povzetka ter se držite teh smernic.

 

Kakovost dobrega povzetka magistrske naloge

Dober povzetek magistrske naloge ima naslednje lastnosti:

 1. vsebuje en ali več odstavkov z logičnimi povezavami med vključenimi informacijami
 2. strukturiran je po metodi IMRaD (uvod, uporabljene metode, rezultati raziskave, vrednost/originalnost raziskave, omejitve in/ali predlogi za nadaljnje raziskovanje)
 3. slog pisanja: običajno prva oseba množine, trpni način pisanja 
 4. k povzetku sodijo tudi ključne besede - izberite take, ki dobro predstavljajo vsebino magistrske naloge
 5. povzetek ohrani kratko in jedrnato strukturo, hkrati pa zagotavlja bistvene informacije o nalogi. Običajno naj bo dolg med 150 in 300 besedami, vendar se lahko ta dolžina razlikuje glede na zahteve vaše fakultete, kamor nameravate oddati svojo nalogo.

Skratka, v povzetku magistrske naloge 1) ne zapisujte nebistvenih podrobnosti; 2) ne zapisujte novih informacij; 3) povzetka NE pišite kot uvod in 4) ne bodite predolgi.

Prevod povzetka je treba prevesti v enega od tujih jezikov, najpogosteje je to angleščina ali nemščina. Prevod povzetka naj bo izveden natančno in brez napak, ne pozabite na lektoriranje povzetka. 

Do naslednjič, 

dr. Melita Moretti

P.S.

Prijateljski opomnik.

Če potrebujete mojo pomoč, kliknite tu in dobite vse informacije kako stopiti v stik z mano >>

P.P.S.

Če potrebujete prevod povzetka ter kasneje tehnično oblikovanje magistrske naloge v skladu z navodili fakultete, kliknite na eno od slik spodaj ... 

Potrebujete pomoč pri pripravi povzetka. Vesela bom vašega sporočila. 

  .  Call Now Button