Povzetek naloge ali kako napisati dober povzetek magistrske naloge?

Kaj je povzetek magistrske naloge?

Povzetek naloge je zelo zgoščena različica celotne naloge, ki izpostavlja glavne točke in natančno opisuje vsebino naloge.

Zakaj se uporabljajo povzetki magistrskih nalog?

Izhajajte iz predpostavke, da se bralec na osnovi povzetka in izbranih ključnih besed odloči, ali je vsebina naloge za njegovo raziskovanje zanimiva in uporabna.

Kdaj začeti s pisanjem povzetka magistrske naloge?

Povzetek vedno zapišite na koncu, ko je osnutek magistrske naloge (teoretični in empirični del) že napisan.

Kakovost dobrega povzetka magistrske naloge

Dober povzetek magistrske naloge ima naslednje lastnosti:

  • vsebuje en ali več odstavkov z logičnimi povezavami med vključenimi informacijami
  • strukturiran je po metodi IMRaD (uvod, uporabljene metode, rezultati raziskave, vrednost/originalnost raziskave, omejitve in/ali predlogi za nadaljnje raziskovanje)
  • slog pisanja: običajno prva oseba množine, trpni način pisanja 
  • k povzetku sodijo tudi ključne besede - izberite take, ki dobro predstavljajo vsebino magistrske naloge
Pri pisanju povzetka magistrske naloge uporabite naslednje ...

... glagole:

pokazati, ponazoriti, dokazati, argumentirati, proučiti, raziskati, obravnavati z, nasloviti, vključevati, navezati, sklicevati se, razlagati, poudariti, orisati, zagotoviti, razlikovati med, predlagati, sklepati ...

... samostalnike:

namen, cilj, teza, hipoteza, argument, predpostavka, metoda, rezultat, izid, priporočilo ...

... povezovanje besed:

najprej, drugo, nato, končno, na primer, nadalje, nasprotno, posledično ...

Skratka, v povzetku magistrske naloge 1) ne zapisujte nebistvenih podrobnosti; 2) ne zapisujte novih informacij; 3) povzetka NE pišite kot uvod in 4) ne bodite predolgi.

Prevod povzetka je treba prevesti v enega od tujih jezikov, najpogosteje je to angleščina ali nemščina. Prevod povzetka naj bo izveden natančno in brez napak, ne pozabite na lektoriranje povzetka. 

Do naslednjič, 

dr. Melita Moretti

P.S.

Prijateljski opomnik.

Če potrebujete mojo pomoč, kliknite tu in dobite vse informacije kako stopiti v stik z mano >>

P.P.S.

Če potrebujete prevod povzetka ter kasneje tehnično oblikovanje magistrske naloge v skladu z navodili fakultete, kliknite na eno od slik spodaj ... 

Dodaj odgovor

    .    Call Now Button