#1 seznam koristnih povezav za BOLJ UČINKOVITO pisanje dispozicije magistrske naloge

(PDF format 7 strani)

#1 seznam koristnih povezav je uporaben tudi pri pisanju diplomske naloge in doktorske disertacije. 😀

Dispozicija diplome

Brezplačno

To preprosto morate imeti.

Že 342 posameznikov

je #1 seznam koristnih povezav že preneslo.

Spremljate nas lahko na naslednjih socialnih omrežjih (Facebook, Youtube, Instagram):

Statistične analize_Naslovna_dr. Moretti Melita

... V tem BREZPLAČNEM seznamu koristnih povezav za BOLJ UČINKOVITO pisanje dispozicije magistrske naloge vam razkrijemo ...

(PDF format 7 strani)

kako se na prebrisan način izogniti slovničnim napakam še pred končnim lektoriranjem dispozicije naloge

 

kako na enostaven način izboljšati besedilo dispozicije naloge, če dispozicijo naloge pišete v angleškem jeziku (to je sedaj dokaj pogosto)

 

kako perfektno in s pomočjo sorodnih besed povzemati besedilo* (primer: kako na drug/soroden način zapisati besedo "povzemati": → zajeti, izluščiti, strniti, opisati, povzeti, prikazati, našteti, utemeljiti, ...)

 

kako brezplačno in dokaj razumljivo prevesti tuje članke, da lahko izluščite bistvo članka

 

kako zapisati krajšave

 

kako in kje na enem mestu najti literaturo v slovenskem jeziku

 

kje na iznajdljiv način poiskati že napisane diplomske naloge, magistrske naloge in doktorske disertacije

 

* Povzemanje besedila je t.i. obnova besedila, ki ste ga prebrali. Ko besedilo povzamete (napišete lastno besedilo) po uporabljenem viru, vedno napišite, od kod ste besedilo povzeli. Pri povzemanju besedila uporabite sorodne izraze in sinonime besed, ki jih je avtor uporabil.

* Sopomenke oziroma sorodne besede so besede, ki imajo enak ali zelo podoben pomen, v zapisu pa se razlikujejo.

Za prenos #1 seznama koristnih povezav za bolj učinkovito pisanje dispozicije magistrske naloge "kliknite" v polje spodaj ...

(PDF format 7 strani)

To preprosto morate imeti.

Že 342 posameznikov je #1 seznam koristnih povezav že preneslo.

Kako do dispozicije magistrske naloge?

Kako do dispozicije diplomske naloge?

Call Now Button